RED tone

Ponieważ żyjemy w czasach, w których nie wiadomo czy zainwestować w droższe klasyki czy wydać mniej na kupę jedno a nawet pół sezonowych szmatek z sieciówek, to chętniej zaczynamy kupować dodatki. Buty, torebki, biżuteria- firmy produkujące akcesoria zyskały większą renomę, niż najlepsze wiodące domy mody.

.

Inwestując w akcesoria lub/i dodatki, musimy jednak przestrzegać tej samej zasady, która dotyczy dobierania garderoby.

Stanowcze NIE dla rzeczy modnych.

Jeszcze raz NIE dla rzeczy bezpiecznych,

nie wyrażających w żadnym wypadku naszej osobowości, charakteru etc.

TAK mówimy tylko rzeczom i dodatkom, które pokazują światu kim tak naprawdę jesteśmy.

.

IMG_1746

.

Osobiście bardzo długo zbierałam się i dorastałam do dodatków o mocnym kolorze. Nie mniej jednak moja garderoba jest raczej w nudnych szaro-beżowych odcieniach, więc mocny akcent był jak najbardziej mile widziany.

Musimy pamiętać przede wszystkim, że ma to być tylko akcent, który skupia uwagę, a pozostałe rzeczy są dla niego tylko tłem. Inaczej obraz się zniekształci, harmonia będzie zaburzona i nici z efektu WOW.

.

IMG_1749

.

Jak Wy to widzicie? Love, Ajriss

.

.

.

.

.

Investing in accessories and / or additions, we must follow the same rules that apply matching wardrobe. Say NO to things fashionable.Again, NO to things safe, not in any way express your personality, character, etc.. YES we are talking only of things and add-ins that show the world who you really are.

When choosing accessories, we must remember that it has to be just the accent, which focuses attention, and other things are for him only as a background. Otherwise the image to distort, the harmony is disturbed and thread the WOW effect.

.

.

.

Инвестируя в аксессуары, мы должны соблюдать те же правила, которые применяем в выборе гардероба. Говорим НЕТ вещям модным.
Опять же НЕТ вещам безопасным, которые не выражают вашу индивидуальность, характер и т.д.. ДА мы говорим только вещам и аксесуаром, которые в состоянии показать миру, кто мы на самом деле.

При выборе аксессуаров, мы должны помнить, что ето должен быть только акцент, который привлекающий внимание, а другие вещи служат ему в качестве фона. В противном случае изображение исказиться, гармония нарушится и эффекта WOW можно и не ожидать.

.

.

.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.